Autosan pracownicy dostaną podwyżki. Koniec sporu

Autosan pracownicy dostaną podwyżki. Koniec sporu

Kilkumiesięczny spór między pracownikami Autosanu z dyrekcją fabryki na chwilę obecną został zażegnany. Uroczyście podpisano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Negocjowany był od lipca przez zarząd Spółki z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w fabryce. Jest to pierwszy ZUZP w historii Autosanu.

„Obydwie strony podziękowały sobie nawzajem za współpracę przy negocjowaniu warunków Układu i konstruktywne dyskusje, które doprowadziły do osiągnięcia konsensusu w każdej sprawie. Wszyscy zgodnie podkreślali wolę dalszej, wzorowej współpracy dla dobra fabryki i wszystkich jej pracowników” – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

 

„Układ zbiorowy podpisaliśmy w piątek” – mówi Ewa Latusek, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność”. Są w nim zapisy o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników od 1 marca 2019 roku w wysokości 180 złotych brutto. Nie jest to szczyt oczekiwań załogi, ale na chwilę obecną nie było innego wyjścia. Mamy nadzieję, że jak poprawi się sytuacja finansowa Autosanu, to będziemy rozmawiać wtedy z prezesem o wyższych kwotach.

 

Przewodnicząca wyjaśnia, że oprócz podwyżki 180 złotych brutto dla każdego pracownika, w układzie są jeszcze zapiski o dopłatach do chorobowego i sposobie rozliczania godzin nadliczbowych.

 

„Również na święta mamy otrzymać prezenty z funduszu socjalnego, będą też paczki dla dzieci. Mam nadzieję, że spokój potrwa dłużej niż tylko do marca, bo źle się pracuje w firmie, w której panuje zła atmosfera” – zaznacza Ewa Latusek.

Dodaj komentarz