Spółka Ursus Bus na sprzedaż. Niebawem nowy właściciel

Spółka Ursus Bus na sprzedaż. Niebawem nowy właściciel

Lubelski producent autobusów na sprzedaż. Ursus zawarł ze spółką PG Energy Capital Management, należącą do znanego menedżera Pawła Gricuka, warunkową umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł – poinformował Ursus w komunikacie.

Jeszcze w październiku lubelski Ursus zapewniał, że zła kondycja finansowa firmy nie ma wpływu na działalność w zakresie produkcji autobusów. To w niej upatrywano przyszłość i szansę na rozwój. Teraz okazuje się, że Ursus Bus zostaje sprzedany.

 

„Powyższa umowa zawiera wstępne warunki sprzedaży wszystkich posiadanych przez Ursus S.A. akcji spółki Ursus Bus S.A., tj. 18 549 000 zwykłych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych spółki Ursus Bus S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja stanowiących 77,3% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 77,3% głosów na WZA spółki Ursus Bus” – czytamy w komunikacie.

 

Umowa wejdzie w życie, jeśli do 31 marca 2019 roku spełnią się określone warunki, w tym przedłożenie przez Ursus zgody sędziego komisarza na sprzedaż akcji Ursus Bus, a także otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia długu, na podstawie której kupujący przejmie całe zadłużenie Ursusa wobec tego banku (czym zostanie rozliczona cena akcji). Jeden z warunków mówi też o tym, że kupujący ma pozyskać nie mniej niż 40 mln zł na finansowanie działalności Ursus

 

To już kolejna z polskich spółek, która w ostatnich latach zmienia właściciela. Tuż po wygranych przez PIS wyborach, nowe władze państwowego koncernu zbrojeniowego PGZ przejęły upadający Autosan. W ciągu ponad dwóch lat firma zdobyła niewielki fragment rynku i dziś produkuje nieco ponad 150 autobusów rocznie. Kilka miesięcy temu właściciela zmienił Solaris. Hiszpański koncern CAF zapłacił właścicielce Solange Olszewskiej, która wraz z mężem dwie dekady temu założyła firmę, około miliard złotych. 35 proc. akcji Solarisa miał, według zapowiedzi, odkupić od Hiszpanów Polski Fundusz Rozwoju, ale wciąż do tej transakcji nie doszło.

 

Nowy właściciel Ursus Bus zamierza, wykorzystując doświadczenie oraz obecny portfel zamówień Ursus Bus, kontynuować rozwój spółki oraz aktywnie pozyskiwać nowe zamówienia, co umożliwi Ursusowi Bus zwiększanie udziału rynkowego w kraju, ale też na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

 

Sprzedaż spółki Ursus Bus jest następstwem kłopotów, jakie od dłuższego czasu nękają firmę Ursus. W październiku do Sądu Rejonowego w Lublinie został złożony wniosek na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec firmy. Chodziło o sprzedaż wybranych elementów majątku trwałego, poprawę rentowności produkowanych i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie własnych kosztów wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzację obecnego zadłużenia oraz redukcję kosztów prowadzenia działalności.

 

Powodem pogłębiających się problemów finansowych spółki jest znaczny spadek obrotów związanych z podstawową działalnością firmy, jaką jest produkcja ciągników rolniczych. W pierwszym półroczu tego roku Ursus wykazał stratę netto na poziomie 16 mln zł. W ujęciu skonsolidowanym grupa wypracowała 75,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 46,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek w sprzedaży krajowej wyniósł 15,6 proc. a w eksportowej aż 71,1 proc.

Dodaj komentarz